மடங்கக்கூடிய தனிநபர் கணினி

வளைந்த திரையுடன் கூடிய ஸ்மார்ட்போன்கள், மடக்க முடிந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் தயாராகிவிட்டாலும் இன்னும் அதிக அளவில் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. மடிக்கணினிகள் மற்றும் டேப்லட்களே கைகளில் எடுத்துச் செல்லும் வகையிலும், மடக்கும் வகையிலும் உள்ளன. லெனோவா நிறுவனம் உலகில் முதல் முறையாக தனிநபர் கணினியின் ஓ.எல்.இ.டி. திரையை மடக்கி எடுத்துச் செல்லும் வகையில் தயாரித்து பரிசோதனை செய்துள்ளது. சாம்சங் நிறுவனம் மடங்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போனை உருவாக்கி இருப்பது நினைவூட்டத்தக்கது.

Comments