அரசு மழலையர் வகுப்புகளுக்கு பெண் ஆசிரியர்கள் 

அரசு மழலையர் வகுப்புகளுக்கு பெண் ஆசிரியர்கள்  தொடக்கக் கல்வித் துறை இயக்கு நர் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை: அரசு நடுநிலைப் பள்ளி வளாகங்களில் இயங்கும் 2,381 அங்கன்வாடி மையங்களில் மழலையர் வகுப்புகள் தொடங்க உள்ளன. ஏற்கெனவே மாவட்ட வாரியாக மாணவர்களின் எண் ணிக்கையின்படி உபரி ஆசிரி யர்களின் பணியிடங்கள் கண்ட றியப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு உபரியாக உள்ளவர்களில் பெண் ஆசிரியர்களை மையத்துக்கு ஒருவர் வீதம் அந்தந்த ஒன்றி அளவில் மட்டுமே பணி ஒதுக்க வேண்டும். அதேநேரம் ஆசிரியர் பற்றாக்குறை இருந்தால் அவர் களின் சீனியாரிட்டி மாறாமல் அரு கில் உள்ள ஒன்றியங்களுக்கு பணி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.

Comments