இது ‘அட்மிஷன்’ காலம்

தனியார் பள்ளிகளில் ஜனவரி முதலே எல்.கே.ஜி., யு.கே.ஜி. மற்றும் முதலாம் வகுப்பு களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும். பிரபலமான பள்ளிகளில் தங்கள் பிள்ளைகளைச் சேர்க்க விரும்பும் பெற்றோர்கள், இதற்காக ஏற்கனவே தயாராகிக் கொண்டிருப்பார்கள். குழந்தைகளின் சாதிச் சான்றிதழ், பிறப்புச் சான்றிதழ், மற்றும் ஆதார் அட்டை போன்றவை கட்டாயமாக கேட்கப்படுவதால், இதுவரை சான்றிதழ் ஏதேனும் இல்லாதிருப்பவர்கள், இந்த அரையாண்டு விடுமுறை காலத்திலேயே விண்ணப்பித்துவிடலாம். 5 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வீடு தேடி வந்து ஆதார் பதிவு செய்யும் திட்டமும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

Comments