புதிய மகப்பேறு விடுப்பு கொள்கை

புதிய மகப்பேறு விடுப்பு கொள்கை 18 லட்சம் பெண்கள் வேலையில் சேர்வதில் சிக்கல் உருவாகும் புதிய மகப்பேறு விடுப்பு கொள்கை அமல்படுத்தப்பட் டால் 18 லட்சம் பெண்கள் வேலையில் சேர்வதில் சிக்கல் உருவாகும் என வேலைவாய்ப்பு ஆலோசனை நிறுவனமான டீம் லீஸ் அறிக்கை கூறியுள்ளது. மகப்பேறு கால விடுப்பு நடப்பு ஆண்டிலேயே 18 லட்சம் பெண்களுக்கு வேலை தேடுவதில் சிக்கல் உருவாக்கும். 10 துறைகளில் புதிய வேலைவாய்ப்புகளில் சிக்கல் ஏற்படும். தற்போது இந்தியாவில் 27% பெண் தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். இந்த சட்டம் கனடா, நார்வே நாடுகளுக்கு அடுத்து இந்தியாவில் கொண்டுவரப்படுகிறது என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

புதிய செய்தி - puthiya seithi latest news and qr code

Comments