2,39,000 பெண் குழந்தைகள் இறப்பு

KALVISOLAI - கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news -
இந்தியாவில் பாலினப் பாகுபாட்டால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 2 லட்சத்து 39 ஆயிரம் பெண் குழந்தைகள் இறப்பதாக மே 14 அன்று லான்செட் மருத்துவ இதழில் அறிக்கை வெளியானது. நாட்டிலுள்ள 29 மாநிலங்களிலும் இத்தகைய பாலினப் பாகுபாட்டு இறப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளன. பிரசவத்துக்கு முன் இறந்த குழந்தைகளின் தரவுகள் இதில் சேர்க்கப்படவில்லை. இந்த ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் வட இந்தியாவின் உத்திர பிரதேசம், பிஹார், ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் அதிகமாக இருப்பது இந்த ஆய்வில் தெரியவந்திருக்கிறது.

Comments