நூலகர் பணியிடங்களுக்கான போட்டித்தேர்வு TNPSC அறிவிப்பு.

COLLEGE LIBRARIAN IN GOVERNMENT ARTS AND SCIENCE COLLEGES, DISTRICT LIBRARY OFFICER, ASSISTANT LIBRARIAN AND INFORMATION OFFICER FOR ANNA CENTENARY LIBRARY IN PUBLIC LIBRARIES DEPARTMENT | நூலகர் பணியிடங்களுக்கான போட்டித்தேர்வு அறிவிக்கை: 1.அரசு கலை & அறிவியல் கல்லூரிகள்- நூலகர், 2.மாவட்ட நூலக அலுவலர், 3. அறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம்- உதவி நூலகர்/தகவல் அலுவலர் மேலும் விரிவான விவரங்களுக்கு | DOWNLOAD

Comments