மேல்நிலைத் தேர்வு மார்ச் 2017 | பகுப்பாய்வுச் சுருக்கம் | மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 92.1%. கடந்த ஆண்டைவிட மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 0.7% அதிகரித்துள்ளது.

 
தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவு 12.05.2017 வெளியிடப்பட்டது. மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 92.1%. கடந்த ஆண்டைவிட மொத்த தேர்ச்சி விகிதம் 0.7% அதிகரித்துள்ளது.
ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி விகிதம்
92.1%
மாணவர்கள் தேர்ச்சி விகிதம்
89.3%
மாணவிகள் தேர்ச்சி விகிதம்
94.5%
கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பீடு
0.7% தேர்ச்சி அதிகம்
DOWNLOAD

Comments