1180-க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் 1171 பேர்

1180-க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் 1171 பேர் |பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) காலை வெளியிடப்பட்டது. முதன்முறையாக ரேங்க் பட்டியல் இல்லாமல் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் 1200-க்கு 1180-க்கு மேல் பெற்றவர்கள் முதல் 700-க்கு கீழ் பெற்றவர்கள் வரை மதிப்பெண் வாரியாக மாணவ, மாணவிகள் விவரம் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, பிளஸ் 2 தேர்வில் 1200-க்கு 1180 மதிப்பெண்ணுக்கு மேல் 1171 பேர் பெற்றுள்ளனர். இவர்களில் மாணவிகள் 841 பேர்; மாணவர்கள் 330 பேர் ஆவர்.
மொத்த மதிப்பெண்
மாணவர்கள்
மாணவிகள்
மொத்த எண்ணிக்கை
1180- க்கு மேல்
330
841
1171
1151 - 1180 வரை
4133
8150
12283
1126 - 1150 வரை
5373
9433
14806
1101 - 1125 வரை
6553
11197
17750
1001- 1100 வரை
36575
59331
95906
0901 - 1000 வரை
55529
81320
136849
0801 - 900 வரை
71841
92648
164489
0701 - 800 வரை
80333
88737
169070
700-க்கு கீழ்
154664
126273
893262

Comments