எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு
எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரகம் எஸ்.எஸ்.எல்.சி., பிளஸ்-2 அரையாண்டு தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு:-
எஸ்.எஸ்.எல்.சி. தேர்வு அட்டவணை

9.12.2016 (வெள்ளிக்கிழமை) - தமிழ் முதல் தாள்
10.12.2016 (சனிக்கிழமை) - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
14.12.2016 (புதன்கிழமை) - ஆங்கிலம் முதல் தாள்
15.12.2016 (வியாழக்கிழமை) - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
17.12.2016 (சனிக்கிழமை) - கணிதம்
19.12.2016 (திங்கட்கிழமை) - அறிவியல்
21.12.2016 (புதன்கிழமை) - விருப்ப மொழி
23.12.2016 (வெள்ளிக்கிழமை) - சமூக அறிவியல்

காலை 10 மணி முதல் 10.10 மணி வரை வினாத்தாள் படிப்பதற்கான நேரம், காலை 10.10 மணி முதல் 10.15 மணி வரை விடைத்தாளில் விவரங்களை நிரப்பும் நேரம், காலை 10.15 முதல் மதியம் 12.45 மணி வரை தேர்வு எழுதும் நேரம்.
பிளஸ்-2 தேர்வு அட்டவணை

7.12.2016 (புதன்கிழமை) - தமிழ் முதல் தாள்
8.12.2016 (வியாழக்கிழமை) - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
9.12.2016 (வெள்ளிக்கிழமை) - ஆங்கிலம் முதல் தாள்
10.12.2016 (சனிக்கிழமை) - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
14.12.2016 (புதன்கிழமை) - கணிதம், நுண்ணுயிரியல், விலங்கியல், சத்துணவியல், ஆடை வடிவமைத்தல், உணவு மேலாண்மையும், குழந்தை நலனும், வேளாண்மை செயல்முறைகள், அரசியல் அறிவியல், செவிலியத்துறை (தொழிற்கல்வி), செவிலியத்துறை (பொது), கணக்கியலும் தணிக்கையியலும்.
15.12.2016 (வியாழக்கிழமை) - வணிகவியல், மனையியல், புவியியல்.
16.12.2016 (வெள்ளிக்கிழமை) - தகவல் மேலாண்மை ஆங்கிலம், இந்திய பண்பாடு, கணினி அறிவியல், உயிர் வேதியியல், சிறப்பு தமிழ், புள்ளியியல்.
19.12.2016 (திங்கட்கிழமை) - இயற்பியல், பொருளியல், பொது எந்திரவியல், மின்னணு சாதனங்கள், கட்டிடப்பட வரைவாளர், மின் எந்திரங்களும் சாதனங்களும், ஆட்டோ மெக்கானிக், நூற்பாலை தொழில்நுட்பம், அலுவலக மேலாண்மை.
21.12.2016 (புதன்கிழமை) - வேதியியல், கணக்கு பதிவியல்.
23.12.2016 (வெள்ளிக் கிழமை) - உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம்.

பொதுப்பிரிவு மற்றும் தொழிற்கல்வி பிரிவு, தட்டச்சு (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) உள்பட செய்முறை தேர்வுகள் அனைத்தும் அரையாண்டு தேர்வு நடைபெறும் முன்னரே நடத்தப்பட வேண்டும்.காலை 10 மணி முதல் 10.10 மணி வரை வினாத்தாள் படிப்பதற்கான நேரம், காலை 10.10 மணி முதல் 10.15 மணி வரை விடைத்தாளில் விவரங்களை நிரப்பும் நேரம், காலை 10.15 முதல் பிற்பகல் 1.15 மணி வரை தேர்வு எழுதும் நேரம்.
 HALF YEARLY COMMON  EXAMINATIONS
DECEMBER 2016-TIME TABLE DOWNLOAD

Comments