ஒற்றைக்கல் சிற்பம்

ஒற்றைக்கல் சிற்பம்
உலகில் மிகப் பெரிய ஒற்றைக் கல்லால் செதுக்கப்பட்ட சிற்பம் "ஸ்பிங்ஸ்'.
கிசா பிரமிடு முன்பு உள்ள இந்த ஸ்பிங்ஸ் சிலைதான் இது. இந்த ஸ்பிங்ஸ்ஸின் வயது சுமார் 4500 ஆண்டுகள் ஆகும்.
நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் இந்தச் சிலையின் முழு உருவமே வெளியே தெரிய வந்தது. அதற்கு முன்பு வெறும் தலை மட்டுமே வெளியே தெரிய, உடல் பாகம் மணலால் மூடப்பட்டிருந்தது.
இந்த ஸ்பிங்ஸ் சிலை உண்மையில், தாடியுடன் இருந்தது. அந்தத் தாடி சிதலம் அடைந்தது. அப்படி சிதைந்து விட்ட தாடியின் பகுதிகள் கெய்ரோ அருங்காட்சியத்தில் பாது காக்கப்பட்டு வருகின்றன.
சமீபத்தில், சிலையின் கால் பகுதிகள் மற்றும் விரங்கள் போன்றவை புதுப்பிக்கப்பட்டன.
கிரேக்கத் தொன்மைக் கதைகளில் சிங்க உருவமும் மனிதப் பெண்ணின் தலையும் கொண்டு மிருகத்துக்கு "ஸ்பிங்ஸ்' என்று பெயர்.
இந்தக் கிரேக்கக் கதைகளில் ஸ்பிங்ஸ் மிருகம் கேட்கும் புதிர்களுக்குப் பதில் சொல்லாவிட்டால், அது அவர்களை விழுங்கி விடுமாம்.
எகிப்தில் ஸ்பிங்ஸ் சிலைகளில் ஆண் தலையாக வடிவமைக்கப்பட்டு, இருக்கும். அரசர்களின் கல்லறைகள், கோயில்கள் போன்றவற்றிற்குப் பாதுகாப்பாகவே, இந்த ஸ்பிங்ஸ் சிலைகளை எகிப்தியர்கள் அமைத்திருந்தனர்.
எகிப்தில் இந்தச் சிலை அமைக்கப்பட்டபோது, இதன் பெயர் என்னவென்று தெரியாது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பல்ஹிப், பில்ஹா, சுழல் ஹோல் ஹோர் எம் அக்ட் என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
எகிப்து அரசாங்கத்தின் ஆவணங்கள், தபால் தலைகள்,காசுகள் போன்றவற்றில் உட்புற சிலையில் உருவம் பயன் படுத்தப்படுகிறது.
Comments