தபால் ஓட்டுக்கு கீழ் கண்ட ஆவணங்கள் தேவை !

தபால் ஓட்டுக்கு கீழ் கண்ட ஆவணங்கள் தேவை !
தபால் ஓட்டு விண்ணப்பிக்க, 24.04.2016 அன்று நடைபெறும் தேர்தல் வகுப்பிற்கு கீழ் கண்ட ஆவணங்களை மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லவும். தபால் ஓட்டு விண்ணப்பிக்க,
24.04.2016 அன்று நடைபெறும் தேர்தல் வகுப்பிற்கு கீழ் கண்ட ஆவணங்களை
மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லவும்.


1.  Voter. ID Xerox

2.  Assambly Name, No.

3.  Serial No.

4.  Part No.

5.  Election Duty Order Xerox.

அன்புள்ள ஆசிரியப் பெருமக்களே!
மறவாமல்தவறாமல் தபால் ஓட்டுக்களை அளிக்க வேண்டுமாய் அன்போடு வேண்டுகிறேன்.

Comments